Rekisterin pitäjä

Puutarhatukku.fi verkkokauppa / Falmek Oy
Y-tunnus: 2006686-7

Rekisterin nimi

Puutarhatukku asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti
- laskutus, maksujen valvonta ja perintä
- asiakaskilpailujen järjestäminen
- osoitteenmuutosten kirjaaminen
- asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi
- suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- asiakastiedot: nimi, asiakasnumero, yhteystiedot yhteydenottoa varten.
- tilaustiedot: tuote- ja tilaustiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksun suoritus-, maksutapa- ja velkatiedot, perintätiedot, peruutustiedot, tarjonnan kielto- ja rajoituskoodit, verkkopalvelussa tarvittavat tiedot
- rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Verkkokauppa puutarhatukku.fi tuotteiden tilaajat ovat Puutarhatukun asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon.

Säännönmukaiset tiedot saadaan asiakkaalta hänen suostumuksella ja hänen tilauksistaan.

Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään ATK-pohjaisessa järjestelmässä, joka on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Sivuston käyttöehdot on päivitetty viimeksi 15.08.2012